Đoàn công tác ban dân vận Đảng ủy xã thực hiện công tác dân vận tại thôn Phiêng Tạc và thôn Phai Khỉm

Thực hiện Kế hoạch số 81-KH/ĐU ngày 14 tháng 3 năm 2024 của Ban Thường vụ Đảng ủy về thực hiện công tác Dân vận tại thôn, bản năm 2024. Ban Thường vụ Đảng ủy đã thành lập các Đoàn công tác dân vận tại 8/8 thôn trên địa bàn xã.

Đ/c Bàn Văn Hào trưởng thôn Phiêng Tạc thông qua báo cáo tình hình của thôn

Đoàn công tác dân vận thôn Phiêng Tạc, Phai Khỉm có đồng chí Cà Văn Trần – Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND xã  – Trưởng đoàn; Các thành viên tham gia trong đoàn công tác dân vận gồm: Đ/c Triệu Thị Quế công chức Địa chính, Đ/c Chu Thị Huyến công chức Văn phòng – Thống kê, Đ/c Chu Thị Diên công chức Tư pháp – Hộ tịch, Đ/c Ma Văn Bình Chủ tịch Hội Nông dân, Đ/c Cà Thị Thuần công chức Văn phòng – Thống kê – Thư ký,Đ/c Triệu Văn Chung – Đại diện công an xã.

Ngày 17 tháng 4 năm 2024, Đoàn công tác dân vận trực tiếp làm việc tại thôn Phiêng Tạc. Ngày 22 tháng 4 năm 2024 Đoàn công tác dân vận trực tiếp làm việc tại thôn Phai Khỉm. Thành phần tại thôn có Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng Ban công tác Mặt trận, các chi hội đoàn thể, người có uy tín và các hộ đại diện trong thôn.

Nội dung chương trình buổi làm việc gồm:

Trưởng thôn thông qua báo cáo tình hình phát triển kinh tế,  an ninh – chính trị, trật tự an toàn – xã hội 4 tháng đầu năm 2024; những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất của thôn. Trưởng thôn cho các đại diện hộ dân phát biểu ý kiến, bổ sung những kiến nghị với đoàn công tác. Tại buổi làm việc đã được các bộ phận tuyên truyền về công tác quản lý đất đai, san ủi, công tác chuyển đổi số, chứng thực giấy tờ chuyển nhượng, công tác phòng tránh lừa đảo qua không gian mạng…

Đại diện các hộ trong thôn Phiêng Tạc tham dự buổi làm việc

Đại diện các hộ trong thôn Phai Khỉm tham gia tại buổi làm việc

Đ/c Cà Văn Trần Cà Văn Trần – Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND xã  – Trưởng đoàn công tác dân vận biểu dương những kết quả đã đạt được của thôn Phiêng Tạc và thôn Phai Khỉm. Đồng thời cử các thành viên trong đoàn trả lời các những kiến nghị, đề xuất của các thôn liên quan đến lĩnh vực được giao tham mưu quản lý. Trong đó có 05 ý kiến thuộc lĩnh vực Địa chính – Xây dựng; 01 ý kiến thuộc lĩnh vực Tư pháp – Hộ tịch; 01 ý kiến thuộc lĩnh vực thuộc Công an xã; 01 ý kiến đề xuất về nhân sự của thôn.

Sau trao đổi các hộ dân đều nhất trí với ý kiến trả lời của Đoàn công tác.

Đ/c Cà Văn Trần Cà Văn Trần – Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND xã  – Trưởng đoàn công tác dân vận kết luận và kết thúc buổi làm việc tại các thôn.

Tác giả: Chu Thị Diên CC Tư pháp hộ tịch

Bài trước
Bài tiếp theoĐồng chí Phó Bí thư Thường trực dự Hội nghị báo cáo viên tháng 4