Hội đồng nhân dân xã

I – Lãnh đạo HĐND xã

1 Chu Thanh Huấn Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã
2 Nông Thị Thoát Phó Chủ tịch HĐND xã

 

II – Đại biểu HĐND xã

1 Ma Xuân Cương Phó Bí thư Đảng ủy , CT UBND xã
2 Sùng Văn Dẩư Thôn Ngảm Váng
3 Hoàng Thị Điệp Bí thư Chi bộ Vi Lạp
4 Bàn Văn Hào Trưởng thôn Phiêng Tạc
5 Chu Thanh Huấn Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã
6 Chu Thị Huyến Công chức Văn phòng thống kê xã
7 Cà Văn Huynh Công chức Văn hóa xã hội xã
8 Hoàng Văn Lầu Trưởng thôn Khuổi Ỏ
9 Hoàng Quang Luật Bí thư Đoàn Thanh niên xã
10 Hà Việt Phương Bí thư Đảng ủy xã
11 Sùng Văn Quạ Trưởng ban công tác mặt trận thôn Nặm Khiếu
12 Triệu Văn Quang Bí thư Chi Bộ Slam Vè
13 Hoàng Văn Thanh Trưởng Công an xã
14 Hoàng Văn Thỏa Bí thư Chi bộ Slam Vè
15 Nông Thị Thoát Phó Chủ tịch HĐND xã
16 Nồng Lệ Thủy Phó Chủ tịch HLHPN xã
17 Cà Văn Trần Phó Chủ tịch UBND xã
18 Ma Văn Tùng Công chức Văn hóa xã hội xã