Huy động được gần 4,2 tỷ cho Chương trình xây dựng nông thôn mới

Từ đầu năm 2021 đến nay huyện Pác Nặm đã huy động được gần 4,2 tỷ đồng từ các nguồn khác nhau để phân bổ cho 03 xã nằm trong lộ trình đạt chuẩn đến năm 2025.

Các mô hình liên kết theo chuỗi đang được triển khai hiệu quả trên địa bàn xã Bộc Bố.

        Với số tiền đã phân bổ, hiện nay các xã đang tập trung triển khai thực hiện theo kế hoạch đã được Ban chỉ đạo cấp huyện phê duyệt. Trong đó huyện Pác Nặm ưu tiên cấp cho xã Bộc Bố trên 3,7 tỷ đồng để thực hiện 07 mô hình liên kết theo chuỗi giá trị với 59 lượt hộ nghèo, 97 lượt hộ cận nghèo tham gia. Bởi đây là địa phương được huyện xây dựng mục tiêu về đích nông thôn mới trong năm 2021 này, và xã Bộc Bố hiện cũng đã hoàn thành được 17/19 tiêu chí.

        Theo báo cáo của huyện Pác Nặm thì trong 8 tháng đầu năm thực hiện Chương trình nông thôn mới huyện đã đạt được thêm 02 tiêu chí, bình quân toàn huyện đạt 10 tiêu chí/xã. Đối với thôn nông thôn mới bình quân đạt 9,1, tiêu chí/thôn. Thực hiện tại 12 thôn, trong đó xã Nghiên Loan đề xuất thực hiện thêm 01 thôn là thôn Pác Liển./.

Nguồn cổng thông tin điện tử Pác Nặm

Bài trướcPhó Bí thư TT Huyện kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp tại xã Nhạn Môn, Giáo Hiệu
Bài tiếp theoĐại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri xã Nhạn Môn