Kỳ họp thứ Ba Hội đồng nhân dân xã Nhạn Môn, khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Sáng ngày 30/12/2021, HĐND xã Nhạn Môn đã tổ chức thành công kỳ họp thứ Ba, khóa XX, Nhiệm kỳ 2021 – 2026, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2021 và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2022. Tham dự kỳ họp có ông Ma Văn Tuấn – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Pác Nặm, ông Hà Việt Phương – Bí thư Đảng ủy xã Nhạn Môn.
Các đại biểu tham dự kỳ họp thứ ba HĐND xã, khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Năm 2021 UBND xã Nhạn Môn đã thực hiện đạt các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh cụ thể như: Thu ngân sách trên địa bàn xã được 60,46/60 triệu đạt 100,8%; Sản lượng lương thực có hạt được 1558,77/1450 đạt 107,5%; Diện tích chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa được 3,4/3ha đạt 113,3%; Diện tích đất ruộng, soi bãi đạt 100 triệu đồng/ha được 8/8ha đạt 100%;  Trồng rừng được 88/28ha đạt 315,6%; Đàn gia cầm được 8959/8500 con đạt 105,4%; Duy trì được tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; tỷ lệ rác thải được thu gom đạt 85/80%; tổ chức triển khai thành lập các tổ hợp tác của Dự án CSSP được 3/3 tổ đạt 100%; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đạt 100%; Duy trì phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; Giảm tỷ lệ tăng dân tự nhiên xuống 0,8%; Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng xuống còn 14,2%; Tỷ lệ trẻ dưới 1 tuổi được tiêm đầy đủ các loại vaccine đạt 100%; Duy trì xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế; Tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu “gia đình văn hóa” được 91,31/90% đạt 101,5%; Tỷ lệ thôn đạt danh hiệu văn hóa được 87,5/87,5% đạt 100%; Duy trì cơ quan đạt cơ quan văn hóa; Giảm tỷ lệ hộ nghèo được 3,66/3,5% đạt 104,6%; Duy trì 4 thôn không có người nghiện các chất ma túy…
Tuy nhiên bên cạnh những chỉ tiêu đạt đạt vẫn còn một số chỉ tiêu chưa đạt như:
thu nhập bình quân đầu người được 18,34/25 triệu đồng/người/năm đạt 73,4%; tiêm phòng (trâu, bò) được 557/865 con đạt 64,4%; thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới được 1/3 tiêu chí đạt 33,3%; tạo việc làm mới trong năm được 39/85 người đạt 45,9%;  tỷ lệ lao động được đào tạo mới so với tổng số lao động 0,9/2% đạt 45%; tỷ lệ sử dụng dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 không đạt.

Ông Ma Xuân Cương- Chủ tịch UBND xã thông qua một số báo cáo tại kỳ họp
Phát biểu tại kỳ họp ông Ma Văn Tuấn – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Pác Nặm đã ghi nhận và biểu dương các kết quả đã đạt được và tiếp tục phát huy trong năm tới. Trong 2022 đề nghị xã có những giải pháp, kế hoạch cụ thể để thực hiện đạt các chỉ tiêu cấp trên giao và Hội đồng nhân dân xã đã đưa ra.
Tại kỳ họp đã thông qua và biểu quyết các Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã  hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2022; Nghị quyết về phân bổ phương án thu chi ngân sách Nhà nước năm 2022; Nghị quyết về tổ chức kỳ họp thường lệ HĐND xã năm 2022./.
Cà Văn Trần
Bài trướcNgày hội đại đoàn kết toàn dân tộc khu dân cư thôn Phai Khỉm, xã Nhạn Môn
Bài tiếp theo