Pác Nặm tăng cường thực hiện công tác xóa mù chữ

Trong những năm qua, công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của huyện Pác Nặm đã được cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo, thực hiện đạt kết quả tốt, trọng tâm là việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao trình độ đội ngũ và công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

Các lớp xóa mù chữ được mở tại nhiều thôn, bản vùng cao cho người dân đến học

Bước sang năm 2022 này, huyện Pác Nặm phấn đấu tăng tỷ lệ người biết chữ trong độ tuổi từ 15-25 đạt 94% trở lên; độ tuổi từ 15-35 đạt từ 88% trở lên và độ tuổi từ 15-60 đạt từ 71% trở lên. Song song với đó, huyện nỗ lực duy trì vững chắc 03 xã đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2 là Bộc Bố, Cao Tân và Giáo Hiệu, phấn đấu nâng 02 xã Bằng Thành và Nhạn Môn lên đạt chuẩn mức độ 2, duy trì các xã còn lại ở mức độ 1. Toàn huyện giữ vững chuẩn xóa mù chữ mức độ 1.

Thời gian tới, huyện Pác Nặm sẽ tiếp tục tập trung lãnh đạo chỉ đạo, quan tâm dành nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các nhà trường; rà soát, kiện toàn sắp xếp đội ngũ giáo viên ở các trường…Đồng thời chỉ đọa Phòng Giáo dục và Đào tạo tăng cường nâng cao chất lượng kiểm tra công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; chú trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên; quan tâm thực hiện tốt các chính sách cho giáo viên và học sinh; thực hiện tốt công tác chuyển đổi số…/.

Nguồn cổng thông tin điện tử Pác Nặm

Bài trướcToàn huyện có 01 thôn đạt chuẩn Nông thôn mới
Bài tiếp theo10/10 xã của huyện vẫn ở cấp độ dịch cấp 4