Toàn huyện có 01 thôn đạt chuẩn Nông thôn mới

Theo kết quả rà soát đánh giá mới nhất của Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Pác Nặm, thì hiện nay trên địa bàn huyện đã có 01 thôn đạt đủ 16/16 tiêu chí nông thôn mới.

Thôn Đông Lẻo, xã Bộc Bố đạt 16/16 tiêu chí nông thôn mới theo quy định

Cụ thể, trong tổng số 12 thôn được huyện Pác Nặm đưa vào danh sách xây dựng thôn đạt chuẩn nông thôn mới trên toàn huyện thì đã có thôn Đông Lẻo của xã Bộc Bố đáp ứng đầy đủ 16/16 tiêu chí theo quy định. Hiện nay huyện đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xét duyệt công nhận thôn Đông Lẻo đạt chuẩn thôn nông thôn mới. Ngoài thôn Đông Lẻo thì các thôn còn lại đều đã đạt ít nhất 08 tiêu chí, trong đó thôn Nà Muồng xã Giáo Hiệu đã đạt 14/16 tiêu chí và có nhiều thuận lợi để hoàn thành thôn nông thôn mới trong năm 2022 này.

Đây là tín hiệu tích cực, đồng thời là cơ sở quan trọng để huyện Pác Nặm làm tốt công tác tuyên truyền, vận động giáo dục, thuyết phục để nhân dân nhận thức rõ và thấy được tầm quan trọng xây dựng nông thôn mới. Đa dạng hóa việc huy động nguồn lực để xây dựng nông thôn mới theo phương châm “Huy động nguồn lực từ cộng đồng là quyết định, sự tham gia của người dân là quan trọng, sự hỗ trợ ngân sách nhà nước là cần thiết”. Phát huy tốt quy chế dân chủ, công khai, minh bạch và thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát./.

Nguồn cổng thông tin điện tử Pác Nặm

Bài trướcCông an xã Nhạn Môn tổ chức triển khai nhiệm vụ năm 2022
Bài tiếp theoPác Nặm tăng cường thực hiện công tác xóa mù chữ