UBND xã

I – Lãnh đạo UBND xã

1 Ma Xuân Cương Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã
2 Cà Văn Trần Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã

 

II – Ủy viên UBND xã

1 Chu Thanh Huệ Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã
2 Hoàng Văn Thanh Trưởng Công an xã